חוברת תורה

לימוד התורה הינו ה"מקצוע" המרכזי בחייו של יהודי. הוראת "והגית בו יומם ולילה" מלווה אותנו תמיד, אלא שלא פעם, במקום שיהיה זה עונג תמידי, הופך הלימוד לעול מכביד.

תורת החסידות פותחת בפנינו זוויות ראייה חדשות על התורה ולימודה, על היחס בין רגש לשכל, תפילה מול לימוד והתמסרות מול התלהבות. השתדלנו בחוברת שלפניכם להטעים מעט מן הים הגדול הזה, וכך לרענן ולהמתיק לכולנו את חוויית לימוד התורה.

תורת החסידות מלמדת אותנו איך להפוך את התורה לדבר מרגש ושמח, ואיך להתייחס אל התורה לא כאל ספר חוקים חיצוני אלא כאל דבר שנוגע במעמקי הנפש.

אלפי מקורות מצויים בתורת החסידות סביב נושא רחב זה. אנו תקווה כי הגרגירים שליקטנו יעוררו עניין ודיון בין הלומדים, ויהוו מקפצה לעיון נרחב יותר בנושא.

בפרק הראשון נלמד על כך שהתורה איננה תופעה מובנת מאליה, אלא לא פחות מאשר נס. בפרק השני נראה מה התורה מלמדת אותנו ומעניקה לנו. בפרק השלישי נלמד פירושים שונים להגדרת "תורה לשמה" ועל הצורך בלימוד לשמה. בפרק הרביעי נדון על היחס בין הדביקות בה' דרך התורה לדביקות דרך התפילה. בפרק החמישי והאחרון נלמד על מקומו של לימוד פנימיות התורה ולימוד תורת החסידות, כפי שהתפתח בדורות האחרונים.

שנזכה לאהוב את התורה ולאהיבה, ללמוד ולהגות בה עוד ועוד, ולקיים את כל הכתוב בה. הכל מתוך חיבור פנימי לנותן התורה!

תורה2 (3) (1) (1)

הפרקים בספר:

הקדמה – תולדות המחברים

פרק א' – התורה היא נס

פרק ב' – מתיקות התורה

פרק ג' – דרכי לימוד

פרק ז' – תורה ותפילה

פרק ח' – פנימיות התורה

איך אפשר לעזור?

השאירו לנו פרטים. חוזרים אליכם בהקדם.